Fylkestinget i Buskerud fylkeskommune har vedtatt å opprette en anonym elektronisk forslagskasse der det anonymt kan meldes inn direkte til hovedutvalget for utdanningssektoren forslag til tiltak for å avbyråkratisere skolehverdagen. Har du slike forslag kan du registrere de her. Foran hvert møte i hovedutvalget for utdanningssektoren blir forslagene lagt frem som referatsaker for hovedutvalget, som da kan vurdere om det er forslag de ønsker utredet og vurdert nærmere.

0
Fullført

Kan vi får en vannkoker i kantina??

Anonym 2 år siden • oppdatert av HUU_Sekreteriat 1 år siden 1

Kan vi få en vannkoker i kantina?? 

0
Til vurdering

Tørkepapir på toalettene

Anonym 2 år siden • oppdatert av HUU_Sekreteriat 2 år siden 3
0

Den gamle skolesekken

Anonym 2 år siden 0

De nye skolesekkene er helt forferdelige. De revner i sømmene og i stoffet, bare av hverdagslig bruk. Inn med den gamle eller ihvertfall en bedre (revnsikker) sekk!Leveres av UserEcho