Fylkestinget i Buskerud fylkeskommune har vedtatt å opprette en anonym elektronisk forslagskasse der det anonymt kan meldes inn direkte til hovedutvalget for utdanningssektoren forslag til tiltak for å avbyråkratisere skolehverdagen. Har du slike forslag kan du registrere de her. Foran hvert møte i hovedutvalget for utdanningssektoren blir forslagene lagt frem som referatsaker for hovedutvalget, som da kan vurdere om det er forslag de ønsker utredet og vurdert nærmere.

0

Kan drama elever få kort til md bygget?

Anonym 5 år siden 0
0

Rådgiver på skolen

Anonym 5 år siden 0

når man har det vanskelig eller en tøff skolehverdag skal man visstnok gå og snakke med en rådgiver eller helsesøster. Men de er jo aldri der!! Karriererådgiveren hadde avspasering de første skole-ukene i august/september, er ikke det litt dumt når skolen nettopp har begynt og mange lurer på å bytte linje eller programfag? Mitt forslag for en bedre skolehverdag er derfor å opprette rådgiver-stillinger og ordner et bedre system på dette slik at det alltid er noen der, og at man ikke bare kommer til låst dør hver gang man virkelig skulle ønske den ikke var det.

0

Friminutt!

Anonym 5 år siden 0

At alle har friminuttene sine på så like som mulig tidspunkt... så man kan være med medelever fra andre linjer og klasser!

0

"Oppstartssamtale skoleåret 2019/20 - Vg1 og Vg2" / Lier vgs kan komprimeres til 2 sider.

Anonym 5 år siden 0

Hei,

Anbefaler at skjemaet "Oppstartssamtale skoleåret 2019/20 - Vg1 og Vg2" / Lier vgs komprimeres til 2 sider.

På forhånd takk.

MVH

0

Kan dere skrive litt om pc-ordningen 2019-2020 / ellers ha en kategori for året 2019-2020

Anonym 5 år siden 0

Kan dere skrive litt om pc-ordningen 2019-2020 / ellers ha en kategori for året 2019-2020

0

Mangler papir i dispenseren

Anonym 6 år siden 0

Flere ganger der det mangler tørkepapir inn på toalettet og i gangen.

0

Bedre stoler og pulter

Anonym 6 år siden 0

Alt for dårlige stoler og pulter spesielt på maurits, får vondt i ryggen. 

0

Snus fri skolehverdag og Røyk fri skolehverdag

Anonym 6 år siden oppdatert 6 år siden 1

Snus fri skolehverdag og Røyk fri skolehverdagLeveres av UserEcho