Fylkestinget i Buskerud fylkeskommune har vedtatt å opprette en anonym elektronisk forslagskasse der det anonymt kan meldes inn direkte til hovedutvalget for utdanningssektoren forslag til tiltak for å avbyråkratisere skolehverdagen. Har du slike forslag kan du registrere de her. Foran hvert møte i hovedutvalget for utdanningssektoren blir forslagene lagt frem som referatsaker for hovedutvalget, som da kan vurdere om det er forslag de ønsker utredet og vurdert nærmere.

Nylig oppdaterte emner 23

0

Friminutt!

Anonym 4 dager siden 0
+3

Stoppe bruk av ulovlige rusmiddel på skolen

Anonym 9 måneder siden 0
0

Mangler papir i dispenseren

Anonym 12 måneder siden 0
0

Bedre stoler og pulter

Anonym 12 måneder siden 0
+10
Til vurdering

Trådløst internett for elevene!

Anonym 2 år siden • oppdatert 12 måneder siden 2

Leveres av UserEcho