Fylkestinget i Buskerud fylkeskommune har vedtatt å opprette en anonym elektronisk forslagskasse der det anonymt kan meldes inn direkte til hovedutvalget for utdanningssektoren forslag til tiltak for å avbyråkratisere skolehverdagen. Har du slike forslag kan du registrere de her. Foran hvert møte i hovedutvalget for utdanningssektoren blir forslagene lagt frem som referatsaker for hovedutvalget, som da kan vurdere om det er forslag de ønsker utredet og vurdert nærmere.

Nylig oppdaterte emner 27

+1

skoleturer

Anonym 2 år siden 0
+3

Hvor ble det av den legendariske læreren, Åge Hvitstein?

Anonym 2 år siden oppdatert 2 år siden 2
0

Kan drama elever få kort til md bygget?

Anonym 2 år siden 0
0

Rådgiver på skolen

Anonym 2 år siden 0
0

Friminutt!

Anonym 2 år siden 0

Leveres av UserEcho