Dine kommentarer

Hei!

Tror det kan bli vanskelig å få forbud mot å bruke snus på skolen.

Men kanskje du har noen forslag til hvordan man kan begrense snusbruken, f. eks hvor lov/ikke lov på skolen?

Saker som dreier seg om kantina må dere enten ta opp med kantina direkte eller be f. eks. elevrådet om å gjøre det

Saker som dreier seg om kantina må dere enten ta opp med kantina direkte eller be f. eks. elevrådet om å gjøre det

Saker som dreier seg om kantina må dere enten ta opp med kantina direkte eller be f. eks. elevrådet om å gjøre det

Dette hører inn under skolens arbeid med læringsmiljøet:

- i den enkelte klasse ved å bruke tillitselev, kontaktlærer og sammen skape gode "klassens timer"

- på hele skolen gjennom arbeidet i skolemiljøutvalget

Ta kontakt med klassens kontaktlærer, og evt. leder med ansvar for skolemiljøutvalg.

Dette vil jeg sjekke opp med IKT-sjefen så jeg kommer tilbake til dette

Hei!
Foreslår at du tar kontakt med Elevrådet slik at de kan ta det videre med kantina.

Jeg sender saken over til renholdsleder i eiendomsavdelingenLeveres av UserEcho