Fylkestinget i Buskerud fylkeskommune har vedtatt å opprette en anonym elektronisk forslagskasse der det anonymt kan meldes inn direkte til hovedutvalget for utdanningssektoren forslag til tiltak for å avbyråkratisere skolehverdagen. Har du slike forslag kan du registrere de her. Foran hvert møte i hovedutvalget for utdanningssektoren blir forslagene lagt frem som referatsaker for hovedutvalget, som da kan vurdere om det er forslag de ønsker utredet og vurdert nærmere.

+18

Vannautomat

Anonym 1 år siden • oppdatert 1 år siden 3

Meg og mine medelever er ofte tørste i hverdagen. Lurer dermed på om det hadde mulighet å hatt vann automater på de vidregående skolene

+13
Fullført

pedagogikk i skolen

Anonym 12 måneder siden • oppdatert av HUU_Sekreteriat 2 uker siden 3

jeg syntes det burde innføres pedagogikk som et skole fag. dette vil lære elevene hvordan forstå andre, hvordan være en god leder og jeg tror det vil gi dem en økt sosial kompetanse

+10

Miljøfyrtårn for alle

Anonym 12 måneder siden • oppdatert av Elevorganisasjonen i Buskerud 11 måneder siden 1

Det finnes allerede i dag mange sertifiserte miljøfyrtårn jeg har et lite håp om å få alle skoler i Norge skal bli miljøfyrtårn.

+1
Åpen

test ny opgave - sendes mail

HUU_Sekreteriat 5 måneder siden • oppdatert 5 måneder siden 1

dette er bare en test

0
Fullført

kantina

Anonym 5 måneder siden • oppdatert av HUU_Sekreteriat 2 uker siden 1

flere stoler i kantina eller andre muligheter for  plasser å sitte

0
Til vurdering

Tørkepapir på toalettene

Anonym 7 måneder siden • oppdatert av HUU_Sekreteriat 5 måneder siden 3
0

Den gamle skolesekken

Anonym 11 måneder siden 0

De nye skolesekkene er helt forferdelige. De revner i sømmene og i stoffet, bare av hverdagslig bruk. Inn med den gamle eller ihvertfall en bedre (revnsikker) sekk!Leveres av UserEcho