Fylkestinget i Buskerud fylkeskommune har vedtatt å opprette en anonym elektronisk forslagskasse der det anonymt kan meldes inn direkte til hovedutvalget for utdanningssektoren forslag til tiltak for å avbyråkratisere skolehverdagen. Har du slike forslag kan du registrere de her. Foran hvert møte i hovedutvalget for utdanningssektoren blir forslagene lagt frem som referatsaker for hovedutvalget, som da kan vurdere om det er forslag de ønsker utredet og vurdert nærmere.

0
Til vurdering

Trådløst internett for elevene!

Anonym 4 måneder siden i Skole / EIVS • oppdatert av HUU_Sekreteriat 2 uker siden 1


Leveres av UserEcho